Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Jan 12, 2020

MÅNDAG är tillbaka i Rex Pizzerias källare och detta är det första avsnittet av podden som spelas in detta årtiondet.

Petrina kommer fram till vilka dom riktiga offren är i slaverihärvan på Möllans restauranger, Jofi har lyckats hitta negativa aspekter på fina vädret i Australien, och Armann går igenom de väsentliga ändringarna i årets Henleys Passport Index som presenterades i veckan. Allt detta och lite till i det första avsnittet som spelas in detta årtiondet av din enda nyhetskälla MÅNDAG.