Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Mar 29, 2020

Ytterligare en vecka där din enda nyhetskälla domineras av ett specifikt virus, och denna veckan har vi alla äran att ha med den svinroliga komikern Filip Andersson som vikarie.

Armann betonar vikten av att peka finger åt specifika samhällsgrupper (i synnerhet en) i kristider, Filip ser ett tänkbart scenario med maktskifte som denna krisen kan leda till, och Petrina försöker föreställa sig en svensk motsvarighet till en oväntad generös donation till sjukvården som skedde i veckan i Storbritannien. Detta och mycket mer i ett nytt avsnitt av Måndag!