Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Dec 18, 2022

Jofi imponeras av en apa som kan tänka i flera led till skillnad från Furuviksparkens personal.

Petrina slår fast att alla djur inte är lika värda inför nyårshelgen och att hundägare måste ta sitt ansvar och Armann har betalat en hel krona i onödan för en artikel om Skaras tredje värsta persons dotter.

Allt detta och mer i senaste avsnittet av MÅNDAG. För tillgång till alla avsnitt stötta oss på patreon.com/mandag.