Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Aug 13, 2023

Sommar-Måndag är tillbaka med samma konstellation som från den kritikerrosade Amelia-podden, d.v.s. Petrina, Armann och Terése ”Tess” Björk. Detta avsnittet blir till största delen en resedagbok där Petrina får berätta alla sina fördomar om Litauen och så bekräftar eller dementerar Armann och Tess det efter deras resa dit i veckan. Petrina berättar även om upplevelser från sitt turnerande.

Du som vill stötta podden gör det bäst via https://www.patreon.com/mandag