Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Jan 7, 2018

Armann berättar sanningen om Islands påstådda lagstiftning om lika lön för könen, Jofi rapporterar om hot och hyss från Malmö och Petrina ger det senaste nytt inom hälsa. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.