Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Jan 28, 2018

Jofi pratar om Ingvar Kamprads bortgång, Armann vill ta bort skammen från SVT-programledaren och Petrina tar upp kopplingarna mellan fritidsgårdar och kriminalitet. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.