Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Dec 16, 2018

Armann föreslår alternativa lösningar i statsministerfrågan, Anton tar upp de stora snackisarna från Nobelfesten och Petrina totalsågar den senaste undersökningen om svenskars sexliv. Allt detta och lite till i veckans MÅNDAG.