Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Jul 14, 2019

Armann ger oss senaste Smålandsnytt efter blixtnedslaget på ett kollo i Uppvidinge, Angelica Cisalli är tillbaka som vikarie för att ändra vår negativa bild av tjackpundare och Petrina skänker några välvilliga tips till influencers för att kompensera för allt dumt hon sagt om dem. Allt detta och lite till i veckans avsnitt av MÅNDAG.