Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


May 10, 2020

Johannes går igenom veckans bortgångna kändisar, Petrina försöker joina US Zombie Outbreak Response Team och veckans vikarie Eva Solér ger oss svar på hur Malmös berörda myndigheter ställer sig vad gäller smör vs margarin. Stötta oss på Patreon.com/mandag