Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Jul 30, 2017

Jofi pratar om IT-skandalen på Transportstyrelsen, Petrina berättar om ett konstigt byråd i Pakistan och Anton ställer sig frågan om Donald Trumps beteende är värdigt hans ämbete. Allt detta och korta nyheter i veckans avsnitt av MÅNDAG.