Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


May 29, 2022

Veckans vikarie Isak Berg pratar om hur pinsamt det börjar bli med Sveriges natoansökan och ger Ann Linde tips på hur hon ska göra med Turkiet. Petrina förstår tillskillnad från Johan Jureskog varför ungdomar inte vill arbeta inom hotell och restaurang och Jofi har nåtts av ett viktigt budskap där man som minst anar det - på fotboll!

Stötta oss på Patreon.com/mandag då får du även lyssna på våran patreonexklusiva podcast MÅNAD.