Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Oct 8, 2017

Anton tar upp det riktiga problemet med turbulensen i Katalonien och skjutningen i Las Vegas, Jofi går igenom samtliga nyheter som är aktuella i Göteborg och Armann rapporterar från veckan vars tema varit att upmräksama flock. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.