Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Nov 6, 2017

Armann manar till besinning i Allra-härvan, Jofi redovisar sitt skolarbete om Uzbekistan och Petrina rapporterar kring den stora toaskandalen i USA. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.