Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Feb 11, 2018

Armann spekulerar kring ett terrordåd som ska ha ägt rum i Stockholm, Anton ställer sig kritisk till vinter-OS och Petrina ger sin syn på allmän screening. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.