Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


May 14, 2017

Avsnitt 7 av podden MÅNDAG! Anton ifrågasätter huruvida Eurovision verkligen är en lika inkluderande tävling som den vill ge sken av. Petrina pratar om E-sport ur ett genusperspektiv och Armann undrar om gatunamn kanske har mer att berätta än vad vi tror. Allt detta samt korta nyheter i ännu ett fullspäckat avsnitt av MÅNDAG.