Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Oct 7, 2018

Petrina reagerar på reportaget om hipsterbordellen i Tyskland, Jofi har observerat lite diktaturers diktaturande och Armann har tankar kring den stora UFC-fighten. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.