Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG

Nov 26, 2023

Jofi analyserar Maggan och Uffes episka felsägningar i veckan, veckans vikarie Eva Solér berättar om en dansk politikers kärleksaffär med en liden pige, och Armann ger äntligen svar på alla fladdermuspenis-frågor som är på allas läppar. Allt detta och en massa annat skoj i ett rykande färskt avsnitt av...


Nov 20, 2023

Välkommen till MÅNDAG som denna veckan är Patreon-exklusivt!

Jofi pratar om upplevd otrygghet som ökat enligt en undersökning, veckans vikarie Simon ”Chippen” Svensson guidar oss genom black week och Armann har ett enande budskap efter en apattack i Indien. Allt detta och Argentinas nya president i senaste...


Nov 13, 2023

Armann konstaterar att brottslighet gått för långt nu när den drabbar näringsliv, Jofi har upptäckt vem man ska hålla på i Israel och/eller Palestina-konflikten - druserna, och veckans vikarie Viktor Carlsson täcker upp allt annat som hänt i ett så kallat ”Goda och dåliga nyhets”-svep. Allt detta och...


Nov 6, 2023

Jofi ser en framtid där inte bara arabiska AI-bottar stjäl våra partiledares jobb, Petrina tycker inte att det är helt fel med klassresor till  terrororganisationer och Armann förlorar varför väst-öststater har börjat svika Ukraina. Allt detta och karnevalsstämning på perrong 11 på Göteborg C i senaste...