Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Sep 24, 2017

Armann pratar om en isländsk politikerskandal, Petrina undersöker om homosexualitet går att bota i Brasilien och Anton tar upp nyheten om att stå är det nya röka. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.