Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Mar 19, 2018

Jofi tar upp veckans stora kändisdödsfall, Armann rapporterar från vinter-Paralympics och Petrina utreder ett unikt fall av fönsteronani. Allt detta och korta nyheter i veckans MÅNDAG.