Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Sep 23, 2018

Petrina pratar om Kamratpostens undersökning om vem barn helst vill prata med om sina problem, Anton tar upp kramförbudet i Danmark, Elinor funderar på diplomatkrisen med Kina och Jofi har hittat en norsk dudebro. Allt detta och inga korta nyheter i veckans MÅNDAG!