Preview Mode Links will not work in preview mode

MÅNDAG


Dec 25, 2017

Armann pratar om det stora tomtekrigets utgång, Anton ger en nyanserad bild av Postnord och Jofi gör politisk satir med tema julen. Allt detta och lite till i veckans MÅNDAG.